Onderneem meteen actie

Het is in dit soort gevallen belangrijk om vanaf het begin een goede houding aan te nemen en de juiste dingen te doen, juist om uwzelf niet in de vingers te snijden. Haast is vaak geboden. Zeker wanneer u het ontslag op staande voet wilt aanvechten.

Positie werknemer

Werknemers krijgen veel bescherming vanuit het recht. Ook tegen een onrechtmatig ontslag. Een werkgever mag een werknemer niet zomaar ontslaan. Een ontslag op staande voet (per direct) mag bijvoorbeeld alleen als er zwaarwegende redenen zijn. Een werkgever mag een werknemer daarnaast alleen ontslaan wanneer er aan een aantal voorwaarden is voldaan. De werkgever moet toestemming van het UWV voor het ontslag gevraagd hebben of een procedure starten bij de kantonrechter. Er moet een rechtsgeldige reden zijn voor het ontslag en er moet rekening gehouden worden met opzegtermijnen en opzegverboden.

Wat doen wij?

Het is mogelijk dat wij u bijstaan om het ontslag aan te vechten of een vergoeding te krijgen. Ook kunnen wij samen met u en de werkgever om tafel gaan om te kijken of er niet alsnog onderlinge afspraken gemaakt kunnen worden. En we zorgen ervoor dat deze worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Meer weten?

Twijfelt u of uw ontslag op de juiste wijze is gegaan en wilt u meer weten? Neem dan snel contact met ons op. Van der Wijk Advocatuur helpt u graag verder.