Belangen kinderen voorop

Gaat u uit elkaar, dan is het uw taak als ouders om de zaken op een verantwoordelijke manier te regelen. Daarbij moeten de belangen van de kinderen altijd voorop staan. Van der Wijk Advocatuur is gespecialiseerd in scheiding en mediation. 

Echtscheidingsconvenant 

Wanneer u in goede harmonie uit elkaar wilt gaan, dan is scheiden via mediation een goede optie. Uiteraard is het ook mogelijk om ieder een eigen advocaat in te schakelen. Normaal gesproken wordt geprobeerd om de zaken in goed overleg te regelen. De afspraken worden zo mogelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of echtscheidingsovereenkomst.

Ouderschapsplan

Wanneer u kinderen heeft, moeten er ook afspraken gemaakt worden over de kinderen. Zo moet onder meer bepaald worden waar het hoofdverblijf van de kinderen komt, er moet een omgangsregeling vast worden gelegd en er moeten afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. In principe zijn ouders met kinderen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen en deze te overleggen bij het echtscheidingsverzoek.

Advocaat nodig?

Er is altijd een advocaat nodig om te scheiden of een geregistreerd partnerschap te ontbinden. Alleen een advocaat kan namelijk een verzoekschrift hiervoor bij de rechtbank indienen. Een echtscheidingsverzoek kan op gezamenlijk verzoek gebeuren of eenzijdig. Als er een eenzijdig verzoek wordt ingediend, zal de andere partij nog in de gelegenheid worden gesteld om verweer te voeren. Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, is de echtscheiding nog niet definitief. De echtscheidingsbeschikking moet nog ingeschreven worden in het daarvoor bestemde register van de gemeente. Ook dit verzorgt Van der Wijk Advocatuur.

Meer weten?

Bent u van plan om te gaan scheiden of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Van der Wijk Advocatuur helpt u graag verder.