Hoe het moet

Stel: uw ex-partner blijft in de woning wonen en u zoekt andere woonruimte. De woning is echter gezamenlijk eigendom. Na het verbreken van de relatie moet de woning dan ook verkocht worden: aan uw voormalige partner of aan een derde. Wanneer uw voormalige partner de woning wil overnemen, moet hij zelf een hypotheek afsluiten en moet u uit de hoofdelijkheid ontslagen worden. De helft van de overwaarde moet aan u betaald worden. In de huidige situatie op de woningmarkt is de kans groot dat er een aanzienlijke overwaarde op de woning zit en u dus belang heeft bij een snelle verkoop. De markt is nu ideaal voor verkoop van een woning.

In de praktijk

Wat veelvuldig voorkomt, is dat de voormalige partner in de woning wil blijven wonen, maar diegene de woning niet kan of wil overnemen. Aan verkoop van de woning wordt niet meegewerkt, zodat u met de handen in het haar komt te zitten. In dat geval kunnen wij een procedure starten bij de rechtbank. Wij kunnen de rechtbank vragen om uw voormalige partner te dwingen medewerking te verlenen aan de verkoop. Dit kan gedaan worden met een dwangsom of bijvoorbeeld doordat de rechtbank instructies oplegt. Worden de instructies niet worden opgevolgd, dan komt de regie bij u te liggen. In het uiterste geval kan de voormalige partner zelfs helemaal buitenspel gezet worden en vervangende toestemming gevraagd worden aan de rechtbank. Daarbij kan de rechtbank gevraagd worden te helpen bij de ontruiming, voor het geval de voormalige partner niet uit de woning wil vertrekken.

Meer weten?

Niemand hoeft in een onverdeelde boedel te blijven zitten. Heeft u een gezamenlijke woning en komt u daar niet vanaf omdat uw voormalige partner niet meewerkt aan verkoop? Neem dan contact met ons op. Van der Wijk Advocatuur helpt u graag verder.