Naar de rechter?

U hoeft bij een scheiding of ontbinding door mediation niet zelf naar de rechtbank, omdat de advocaat/mediator ervoor zorgt dat de afspraken helder worden vastgelegd. De rechtbank hoeft de afspraken uiteindelijk alleen te bekrachtigen. Dit is een procedure op papier. Een scheiding of uit elkaar gaan regelen via een mediator gaat dan ook sneller dan wanneer de rechtbank eenzijdig wordt ingeschakeld. U bepaalt samen wat u de beste afspraken vindt en bij strubbelingen begeleidt de mediator u hierbij. Als de afspraken gemaakt zijn, dan zorgt de mediator ervoor dat deze door de rechter worden bekrachtigd.

Mediation bespaart kosten

De mediator is ook advocaat, zodat geen tijd en kosten verloren gaan. Mediation bespaart ook veel geld, omdat de kosten voor een mediator lager liggen dan voor een advocaat. Bovendien kunt u bij mediation kosten van griffierecht (aanbrengen verzoek bij een rechtbank) delen en hoeft u niet ieder een eigen advocaat te betalen. Dan zijn de kosten twee keer zo hoog ten opzichte van mediation. Als uw inkomen binnen bepaalde inkomensgrenzen ligt, dan kan het zelfs zijn dat u in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand, ‘toevoeging’ genaamd. De overheid subsidieert dan de kosten voor de mediator. Van der Wijk Advocatuur staat hiervoor ingeschreven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mediation in Leek of de nabije omgeving van Leek? Neem dan contact met ons op. Van der Wijk Advocatuur helpt u graag verder.