Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van bijvoorbeeld een aan ons verleende opdracht. De aan ons verstrekte data worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming voor het gebruik en verwerken van uw gegevens ten behoeve van de aan ons verstrekte opdracht en om tot een goede uitvoering van de opdracht te komen.


Doeleinden gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Van der Wijk Advocatuur verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Van der Wijk Advocatuur. Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van juridische dienstverlening en consultancy. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Van der Wijk Advocatuur te verbeteren en om de relatie met de cliënt te beheren.


Marketingactiviteiten

Van der Wijk Advocatuur houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Van der Wijk Advocatuur.

In de links naar Facebook en LinkedIn zitten geen verwerkingen waarmee Facebook of LinkedIn gegevens kunnen verzamelen.


Google Analytics

Deze website werkt met Google Analytics voor het verzamelen van anonieme statistieken over uw bezoek aan deze website. Daarbij worden enkele cookies gebruikt. De deelmogelijkheden binnen Google Analytics zijn uitgeschakeld, uw IP-adres wordt niet gedeeld en verzamelde data zijn niet persoonlijk identificeerbaar. Deze informatie geeft ons inzicht in het functioneren van de website en stelt ons in staat om de website te optimaliseren en verbeteren. Data worden gestuurd naar servers van Google in de Verenigde Staten. Deze organisatie volgt de afspraken in het EU-US Privacy Shield, wat o.a. garandeert dat de data niet gebruikt worden voor grootschalige surveillance en niet worden doorgegeven aan Amerikaanse veiligheidsdiensten. 

Meer informatie over de cookies die Google Analytics gebruikt.

U kunt cookies eventueel blokkeren met de mogelijkheden van uw browser of browser-extensies.

Via het in te vullen contactformulier op de website worden gegevens doorgestuurd naar het e-mailadres van Van der Wijk Advocatuur. Deze gegevens worden niet bewaard op de website.


Beveiligingsniveau

Van der Wijk Advocatuur beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.


Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft als cliënt, heeft u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het adres dat onze contactpagina te vinden is) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Ook kunt u, indien u van mening bent dat u gegevens niet juist zijn bewaard een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Duur en wijze van het bewaren van uw gegevens

Bewaren gebeurt in papieren dossiers dan wel op elektronische wijze, bijvoorbeeld op harde schijven van computers dan wel in cloud toepassingen. Uw gegevens worden op grond van de wettelijke plicht om deze vijf jaar te bewaren dan ook voor deze termijn bewaard. Daarna worden zij vernietigd: de papieren vorm door middel van adequate papiervernietiging, in elektronische vorm door het wissen van de beeld- of geluidsdragers waarop deze zich bevinden (daaronder valt ook het wissen uit cloud toepassingen).


Aanpassen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor ons Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.