Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Van der Wijk Advocatuur in Roden heeft veel kennis van het arbeidsrecht en kan u bijstaan in verschillende situaties. Hierbij valt te denken aan de volgende gevallen:

  • Een conflict over het te betalen loon (loonvordering)
  • Verstoorde arbeidsverhoudingen
  • Verschil van inzicht over de uitoefening van een functie
  • Disfunctioneren of vermeend disfunctioneren van een werknemer
  • Problemen met collega’s op de werkvloer
  • Ontslag
  • Beëindiging arbeidscontract met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) en met een transitievergoeding

 

Arbeidsmediation: samen in gesprek

De afgelopen jaren wordt steeds vaker arbeidsmediation ingezet bij arbeidsgerelateerde conflicten. Van der Wijk Advocatuur in Roden heeft een gespecialiseerde arbeidsmediator (MfN-geregistreerd en gecertificeerd) die u op weg helpt naar een oplossing voor het arbeidsconflict. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan over het geschil. De arbeidsmediator begeleidt dit proces. Arbeidsmediation kan ertoe leiden dat partijen uit elkaar gaan, of juist beter met elkaar gaan communiceren en samen tot goede afspraken komen. In overleg worden ook collega’s betrokken bij een arbeidsmediation. Met de mediator bespreekt u in hoeverre dit nodig is. In overleg kan de mediation gepland worden op een andere locatie dan op kantoor in Roden.

 

Haastige spoed?

Haastige spoed is zelden goed, zegt het spreekwoord. Echter, in het arbeidsrecht zijn er soms fatale termijnen, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet. In die gevallen is arbeidsmediation meestal niet de beste methode om tot een oplossing te komen. Andere actie, bijvoorbeeld een minnelijke schikking of een gang naar de rechter, is dan een gebruikelijker weg. Van der Wijk Advocatuur geeft u graag advies.

 

Meer weten?

Heeft u een arbeidsgerelateerd conflict? Neem dan contact met ons op. Van der Wijk Advocatuur helpt u graag verder.